Kwartalny Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń PSBT, Gdańsk, 4 lipca 2014 r.

4 lipca 2014 r. w Gdańsku odbyło się kwartalne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń PSBT. Nasze biuro jako czynny członek stowarzyszenia oczywiście również było obecne.

Pan Grzegorz Wójcik z biura tłumaczeń Magit zapoznał nas z najnowszymi trendami w branży tłumaczeniowej, na rynku rodzimym i ogólnoświatowym, a jego prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Następnie odbyła się dyskusja pod hasłem „Co w branży piszczy – promocja, zarządzanie, wyjście z kryzysu”. Podczas debaty omówione zostały poszczególne pomysły na efektywny rozwój stowarzyszonych w PSBT biur tłumaczeń, zwiększenie konkurencyjności w odniesieniu do oczekiwań klientów oraz jak radzić sobie z konkurencją rynkową w naszej branży.

Pan Krzysztofowi Leporowski ze Studia Gambit (Gdańsk) przygotował całe spotkanie w przepięknym miejscu na gdańskiej starówce, za co serdecznie mu dziękujemy. Dziękujemy także Zarządowi PSBT za wystosowane zaproszenie i z niecierpliwością oczekujemy kolejnego wydarzenia w tak zacnym gronie.