Seminarium PARP „Od kompetencji pracowników do efektywności organizacji”, Olsztyn, 18 czerwca 2014 r.

W dniu 18 czerwca 2014 r., w Olsztynie mieliśmy przyjemność wziąć udział w seminarium „Od kompetencji pracowników do efektywności organizacji”. Na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP wystąpiliśmy z prezentacją na temat rekrutacji i selekcji pracowników, na przykładzie działalności biura tłumaczeń Dag-Center. Celem wystąpienia było zaprezentowanie innym przedsiębiorcom konkretnych przykładów projektów wdrożeniowych w zakresie zarządzania przez kompetencje.

Oprócz powyższych tematów poruszane były także: kwestie wdrożenia systemu kompetencji, procesu korzyści oraz trudności, system ocen w oparciu o model kompetencji, audyt kompetencji, realizacja oraz praktyczne wykorzystanie, ścieżki kariery pracowników, kompetencyjny opis stanowisk pracy, rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o systemy kompetencyjne, zarządzanie talentami a także budowanie, komunikacja i spójność wizerunku pracodawcy.

Swoje wystąpienia prezentowali również: Pani Karolina Sieniawska z Wordsmith PR która omówiła „Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi”, Monika Nowacka-Sahin z Nowoczesnej Firmy przedstawiła z kolei „Grywalizację – od informacji zwrotnych od klientów do rozwoju kompetencji pracowników sprzedaży”, z kolei Ekspert ForFuture – Pan Grzegorz Filipowicz, wyjaśnił koncepcję dotyczącą rozwoju kompetencji w firmach. Odpowiedni system zarządzania kompetencjami powoduje, że pracownicy firm są bardziej efektywni, wydajni, a ich praca przynosi większe efekty dla organizacji.

Pragniemy podkreślić, iż udział w tego typu wydarzeniu był dla nas bardzo cenny i inspirujący. Jednocześnie wystąpienie naszego prelegenta Pani Dagmary Oprzyńskiej-Pacewicz spotkało się z ciepłym przyjęciem uczestników oraz wysoką oceną merytoryczną organizatorów wydarzenia. W naszym przekonaniu, współczesne przedsiębiorstwo musi inwestować efektywnie w pracowników, kształtując w ten sposób ich mocne strony oraz predyspozycje niezbędne do dalszego rozwoju. Wówczas dobrze wyszkolony pracownik, o którego właściwie troszczy się firma, angażuje się pomyślnie w poszukiwanie źródeł jej wzrostu. Jeżeli chcemy, aby pracownicy byli gotowi do podejmowania ryzyka, rozwiązywania problemów i wspierania rozwoju firmy, musimy w nich mądrze inwestować. Doceniony pracownik będzie efektywnie działał na rzecz swojego przedsiębiorstwa.

Chętnie podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami zebranymi na przestrzeni 10-letniej działalności naszego biura tłumaczeń, a wszystkim Państwu gorąco polecamy udział w tego typu pouczających wydarzeniach. Warto inwestować w rozwój pracowników, a co za tym idzie, w rozwój naszych przedsiębiorstw.