DTP

Oferujemy tłumaczenia materiałów promocyjnych oraz prezentacyjnych wraz z opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku. Obróbka graficzna obejmuje opracowanie wszelkiego rodzaju folderów, ulotek, instrukcji obsługi, zestawień tabelarycznych, itp.

Desktop Publishing (DTP) to czynności związane z przygotowaniem materiałów, które są przeznaczone do druku. W naszym biurze usługa ta funkcjonuje z myślą o Klientach, którzy zamierzają publikować materiały informacyjne w językach obcych wraz z zachowaniem szaty graficznej.

Bogata oferta usług w naszym biurze zawiera:

  • opracowanie graficzne tekstów, fotografii, ilustracji, folderów, wykresów,
  • skład tekstu i materiałów dostarczonych z wcześniejszych realizacji graficznych Klienta,
  • przygotowanie koncepcji, składu tekstu i materiałów zgodnie z wytycznymi Klienta,
  • kompleksowe przygotowanie materiałów do druku,
  • zapewnienie druku materiałów i dostarczenie ich do Klienta.

Na życzenie Klienta oferujemy również kreację projektów graficznych danych
materiałów promocyjnych