Certyfikaty i wyróżnienia

W styczniu 2023 roku zostaliśmy ponownie wyróżnieni tym razem w branżowym konkursie i zostaliśmy laureatem konkursu ORŁY Tłumaczeń SILVER, jako jedna z najlepiej ocenianych firm tłumaczeniowych przez Klientów. Dziękujemy serdecznie za dostrzeżenie naszej pracy.

Mamy ogromną przyjemność poinformować Klientów i Partnerów naszego Biura Tłumaczeń, iż w dniu 12 marca 2014 r. w Krakowie, uzyskaliśmy status Laureata konkursu „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014”.

Niniejsze wyróżnienie służy identyfikowaniu i wyróżnianiu na rynku firm, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzaniu kapitałem intelektualnym, wykazują troskę o rozwój zasobów ludzkich oraz z powodzeniem realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz nauki, edukacji i kultury. Zdobyte wyróżnienie cieszy tym bardziej, iż w gronie laureatów znalazły się nowoczesne, prestiżowe przedsiębiorstwa z całej Polski. W początkowej fazie konkursu rywalizowało ponad 120 firm, spośród których tylko dwadzieścia trzy zdobyły certyfikaty i nagrody specjalne, w tym nasze Biuro Tłumaczeń Dag-Center.

Lista laureatów
Skonkretyzowana w teorii zarządzania wizja „przedsiębiorstwa przyszłości” zakłada, iż firma odpowiadająca temu określeniu to organizacja inwestująca w wiedzę, otwarta na innowacje, potrafiąca czerpać z potencjału swoich pracowników i menadżerów oraz umiejąca w sposób strategiczny te kompetencje pomnażać. Jej celem jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju społeczeństwa uczącego się.

Prestiżowy charakter certyfikatu polega na tym, iż o przyznaniu wyróżnienia decydują naukowcy o znaczącym dorobku teoretycznym lub praktycznym i autorytecie w środowisku, których werdykt posiada odpowiednią rangę. Patronat honorowy nad Programem sprawują m.in.: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego i Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to inicjatywa środowisk naukowych mająca na celu wyróżnianie i promowanie najnowocześniejszych polskich firm, które przestrzegają wysokich standardów w zakresie zarządzania wiedzą, stawiają na rozwój kapitału ludzkiego, a także realizują ciekawe inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy w otoczeniu społecznym oraz wspieranie rozwoju edukacji i kultury w środowisku ich funkcjonowania.

Gala Finałowa i Laureaci I Edycji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 r.”, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 12 marca 2014 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że Biuro Tłumaczeń DAG-CENTER z Olsztyna, będące członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, dnia 09 czerwca 2010 r. przeszło pozytywnie kontrolę audytorską odnośnie normy EN 15038, która zawiera zbiór procedur i definicji określających m.in. procesy tłumaczeniowe, system zapewniania jakości, czy sposób zarządzania firmą.

Wyniki kontroli audytorskiej obrazują spełnianie normy w 93.6 % przez Biuro DAG-CENTER, co jest dla nas bardzo satysfakcjonujące. Jest to również potwierdzenie, iż to co robimy oraz robiliśmy dotychczas spełniało standardy unijne w zakresie usług tłumaczeniowych.

Certyfikat potwierdza gwarancję najwyższej jakości projektów wykonywanych w naszym biurze. Jako zgodność naszych usług z przepisami tej normy posiadamy politykę jakości, która jest realizowana w każdym obszarze działania naszego Biura Tłumaczeń.

DAG-CENTER to Biuro Tłumaczeń z Warmii i Mazur wyróżniające się w branży elastycznością, rozsądną ceną i miłą obsługą Klienta. Ta certyfikacja to również osiągnięcie celu, jaki założyliśmy sobie w przeszłości oraz skuteczna motywacja do osiągania kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju.