Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne-zwykłe wykonujemy w następujących trybach*:

 • Standardowym (do 5 stron obliczeniowych dziennie)
 • Pilnym (od 6 stron obliczeniowych dziennie)
 • Ekspresowym (z dnia na dzień lub tłumaczenie w tym samym dniu)

* Nie jest liczony dzień przyjęcia tekstu do tłumaczenia i dzień oddania gotowego tłumaczenia; liczone są tylko dni robocze.

Posiadamy praktykę w dowolnym zakresie tematycznym, w szczególności w następujących dziedzinach:

 • prawo
 • ekonomia
 • motoryzacja
 • ubezpieczenia
 • edukacja
 • reklama i marketing
 • medycyna
 • dokumenty sądowe i notarialne
 • strony www
 • teksty naukowe/akademickie
 • technika/inżynieria
 • bankowość
 • film

Przy tekstach wysoce specjalistycznych na życzenie Klienta zapewniamy konsultacje z wykwalifikowanymi w danej dziedzinie specjalistami.

Wszystkie powierzone nam dokumenty przechodzą wstępną analizę tekstu, który ma być tłumaczony pod względem terminologicznym i stylistycznym. Wszystkie teksty są przez nas weryfikowane oraz poddawane kontroli jakości. Gwarantujemy, iż raz tłumaczony tekst nie będzie tłumaczony ponownie, jedynie stanie się przedmiotem weryfikacji.

POUFNOŚĆ
Wszystkie materiały i informacje dostarczone do naszego biura przez Klienta są traktowane jako poufne. Aby zagwarantować bezpieczeństwo informacji wymagamy, by każdy ze współpracujących z nami tłumaczy pisemnych i ustnych podpisał klauzulę poufności. Wszystkie dokumenty przechowywane u nas na dyskach są chronione elektronicznie. Budynek, w którym znajduje się nasze biuro jest strzeżony przez całą dobę.