Employee Value Proposition

Absolwentom szkół wyższych, kierunków humanistycznych, proponujemy odbycie w naszym biurze tłumaczeń, w okresie letnim, 3-miesięcznego stażu zawodowego.

W trakcie odbywania stażu absolwent:

  • zapozna się z ogólnymi zasadami funkcjonowania firmy.
  • uczestniczyć będzie w pracy tych działów, których działalność zgodna jest z jego zainteresowaniami i zdobytym dotychczas wykształceniem.
  • będzie samodzielnie, pod opieką mentora, wykonywać niektóre prace; począwszy od prostych zadań, pomocy w działach potrzebujących akurat wsparcia, po realizację nawet bardziej złożonych, samodzielnych projektów, pozwalających stażyście na możliwie dużą niezależność i dających mu szansę na wykazanie się wiedzą, kreatywnością i nieszablonowym podejściem do zadania.

Nad przebiegiem stażu czuwać będzie dedykowany absolwentowi mentor, który jasno zdefiniuje cele wdrożenia nowoczesnego programu stażowego, uwzględniającego potrzeby naszego biura.

Mamy nadzieję, ze wśród stażystów znajdą się osoby, dla których staż okaże się nie tylko ciekawy, ale też pozwoli czerpać motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy. Pozwoli sprawdzić swoje zdolności i rozwinąć szereg predyspozycji, jak rozwiązywanie problemów, odporność na stres, umiejętności organizacyjne i negocjacyjne, podejmowanie samodzielnych decyzji, asertywność oraz umiejętności pracy w zespole.

Jeżeli jesteś ambitnym, komunikatywnym, uczciwym, szczerym, dążącym do rezultatów absolwentem o elastycznym i analitycznym umyśle, który chce wkroczyć sumiennie w świat zawodowy i nabyć umiejętności, które zaprocentują w przyszłości zgłoś się do nas!

Czekamy na ambasadora naszej firmy!